“Науковi конференцiї, круглi столи, колоквiуми 1997 року” (1996) Українське Релігієзнавство, (4), pp. 84–85. doi:10.32420/1996.4.83.