“Артикули Берестейської унії” (2016) Українське Релігієзнавство, (81-82), pp. 16–25. doi:10.32420/2017.81-82.739.