“Проблеми релiгiєзнавчої освiти в Українi” (1996) Українське Релігієзнавство, (4), pp. 37–39. doi:10.32420/1996.4.72.