“Відзначення 500-ліття протестантизму (пропозиції Відділення релігієзнавства протестантським конфесіям України)” (2015) Українське Релігієзнавство, (76), pp. 54–55. doi:10.32420/2015.76.597.