“Секуляризація як внутрішня проблема Церкви” (2013) Українське Релігієзнавство, (68), pp. 181–187. doi:10.32420/2013.68.352.