“Міжцерковні відносини в Православ’ї України як експлікація українсько-російських етнополітичних колізій” (2013) Українське Релігієзнавство, (65), pp. 210–225. doi:10.32420/2013.65.228.