“Соціальне служіння церков і конфесій на ниві збереження індивідуального та громадського здоров’я сучасних українців” (2021) Українське Релігієзнавство, (93), pp. 49–69. doi:10.32420/2021.93.2210.