“Проблеми реституції і збереження історико-культурних цінностей” (2013) Українське Релігієзнавство, (65), pp. 124–127. doi:10.32420/2013.65.212.