“Сучасний віруючий як об’єкт впливу міжконфесійних відносин в Україні” (2013) Українське Релігієзнавство, (65), pp. 108–119. doi:10.32420/2013.65.210.