“Свобода совісті та свобода релігії: теоретичний і практичний виміри” (2013) Українське Релігієзнавство, (65), pp. 74–85. doi:10.32420/2013.65.207.