“Етнорелігійні стереотипи та їх функціонування в українському суспільстві” (2009) Українське Релігієзнавство, (50), pp. 160–166. doi:10.32420/2009.50.2046.