“Звіт Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ про роботу в 2012 році” (2013) Українське Релігієзнавство, (65), pp. 36–38. doi:10.32420/2013.65.200.