“Проблеми викладання курсу християнської етики в освітніх закладах Одеського регіону” (2005) Українське Релігієзнавство, (36), pp. 235–242. doi:10.32420/2005.36.1682.