“Свобода релігії: проблеми практичної реалізації” (1996) Українське Релігієзнавство, (1), pp. 43–48. doi:10.32420/1996.1.16.