“Витоки і трансформація христовірів: особливості віровчення” (2005) Українське Релігієзнавство, (33), pp. 55–66. doi:10.32420/2005.33.1564.