“Підготовка до обряду вінчання у XVIII ‒ першій половині ХІХ ст. (на основі матеріалів дозвільної документації)” (2019) Українське Релігієзнавство, (87), pp. 38–54. doi:10.32420/2019.87.1315.