“Унійні рефлексії постофлорентійського 20-ліття в церковно-релігійному житті польсько-литовсько-руського регіону” (2001) Українське Релігієзнавство, (17), pp. 45–61. doi:10.32420/2001.17.1127.