Концепт «Український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору сучасних українців (філософсько-релігієзнавчий аналіз)

Автор(и)

 • Оксана Василівна Горкуша ВР ІФ НАНУ
 • Людмила Олександрівна Филипович Doctor of Philosophy, Professor, Leading scientific worker of Religious Studies Department at the Institute of Philosophy named after H. Skovoroda, National Academy of Sciences of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.32420/2021.93.2218

Ключові слова:

«Український світ», конфесійна ідентичність, церковна позиція, «Русскій мір»

Анотація

Анотація. У статті увагу зосереджено на тому, чи доречно дефініювати поняття «Український світ» з врахуванням дійсної ситуації та наявності в сучасній Україні різних конфесій, що можуть самовизначатись варіативно. Українські академічні релігієзнавці вже звертались до теми «Українського світу» та ситуативно застосовували цей термін в своїх попередніх розвідках. Але осмислюючи позначуване ним, науковці усвідомили, що сам термін «Український світ» потребує більш чіткого визначення. Адже трапляються випадки, коли самому терміну відмовляють в автономності, в наявності у нього дійсного змісту, вважаючи його дзеркальним відображенням «Русского міра». Так само є спроби спростувати дійсність предмету, цим терміном позначуваного.

Також є актуальною і проблема усвідомлення «українського світу» релігійними суб’єктами поліконфесійної України, адже деякі з них визначаються в інших світоглядних парадигмах, з інтерпретації яких «Український світ» може й не сприйматись очевидністю. Тому автори ретельніше окреслюють обсяг та зміст поняття «Український світ» в релігійних вимірах. Стаття задовольняє пізнавальну потребу в системному релігієзнавчому аналізі, завдяки якому вдається з’ясувати, яким чином співвідносяться релігійні та конфесійні суб’єкти з культурно-бутійним локусом «Український світ».

«Український світ» як поняття має власну сенсово-змістовну структуру, яка відповідає структурі того феномену, який ми цим поняттям позначаємо. Тож у обсяг поняття «Український світ» потрапляють ключові параметри українського ціннісно-смислового універсуму, український історіографічний дискурс, сформульовані українською мовою та висловлені українською культурою світоглядні системи координат, у яких визначається сучасний український громадянин та держава Україна.

Різні церкви та релігійні інституції, присутні в сучасній Україні, мали б самовизначатись в координатах «Українського світу». Однак деякі церкви та релігійні інституції співвідносять себе швидше з іншими культурно-бутійними, історично-суспільними локусами. Відповідно таке самовизначення в інших координатах призводить до того, що ці церковні інституції оцінюють сучасні події та й саму державу Україна крізь оптику інших світоглядних вимірів та поводять себе як представники (агенти впливу всередині України) інших локацій. Найпроблематичнішою з таких виявляється історіографічно-ідеологічна локація «Русского міра». Адже ця імперська ідеологема намагається спростувати «Український світ» як адекватне поняття з повноцінним змістом та обґрунтовує сучасну загарбницьку війну Кремля проти України.

Біографії авторів

 • Оксана Василівна Горкуша, ВР ІФ НАНУ

  Горкуша Оксана Василівна

  https://orcid.org/0000-0002-4751-6616

  Кандидат філософських наук, cтарший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди Національної академії наук України (Київ, Україна)

  +380974763356 slovosvit@ukr.net

  Сфера наукових інтересів: філософія релігії, християнство, релі-гійна свідомість, релігійний світогляд, релігія в сучасній Україні, релігія і наука, релігія і громадянське суспільство

 • Людмила Олександрівна Филипович , Doctor of Philosophy, Professor, Leading scientific worker of Religious Studies Department at the Institute of Philosophy named after H. Skovoroda, National Academy of Sciences of Ukraine

  Филипович Людмила Олександрівна

  https://orcid.org/0000-0002-0886-3965

  Доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.М.Сковороди НАН України

  +380679599281 lfilip56@gmail.com

  Сфера наукових інтересів: релігієзнавство, релігійна духовність, історія, соціологія та етнологія релігії, релігійна та релігієзнавча совіта, державно-церковні і міжрелігійні відносини

Посилання

"Russian World" of Kiril is not for Ukraine. Collection of scientific articles / Ed A. Kolodnyi and others. (2014). Kyiv: UARR. 343 p.

Aristova, A. (2007). Is national unity in religious diversity a utopia or a mission of Ukrainian statehood? In Vyacheslav Lypynsky in modern reading /Ed. Aristova A.V.i Kyiv: NTU. Pp. 20–29.

Aristova, A. (2016). PostMaidan and the processes of religious re-identification. In Society, State and Church in the spectrum of interdisciplinary research. Khmelnytsky: KhNU, Pp. 3-4.

Bazik, D. (2011). Neo-paganism in modern religious searches of Ukrainians. Ukrainian religious studies. Special Issue 1. Pp. 248-257.

Fylypovych, L. (2010). Ethnoreligious identity: definition and preservation. In Religion - World - Ukraine: collective monograph: in 3 books. Book I. Religion in the world of cultural and civilizational dialogue. Kyiv: UARR. Pp. 228–237.

Fylypovych, L. (2016). Culture of religious life. Selected works / Ed. A. Kolodnyi. Kyiv: UARR. 584 p.

Fylypovych, L. (2019). Identities in the context of globalization: from the policy of distinction to the policy of recognition. In Society, State and Church in the spectrum of interdisciplinary research. Khmelnytsky: KhNU. Pp. 94–96.

Fylypovych, L., Horkusha, O. (2016). The Voice of the Church: Axiological Dimensions of Religious Rhetoric on the Maidan 2013–2014. Philosophical thought. № 4. Pp. 87–103.

Horkusha, O. (2017). Christian churches of independent Ukraine in their functionality on the cut of civic and ecclesiastical identity. In The Functionality of Religion: The Ukrainian Context / Ed. A. Kolodnyi and L. Fylypovych. Kyiv: UARR. Pp. 150–206.

Horkusha, O. (2019). The problem of the ratio of "civilizational", "real" and "church" identity as a challenge for religious entities - representatives of non-Ukrainian church centers. In Religious Security / Danger of Ukraine: a collection of scientific papers and materials / Ed. A. Kolodnyi. Kyiv: UARR. Pp. 47–58.

Kolodnyi, A. (1996). Religious spirituality of Ukrainians: manifestations, figures, condition: monograph. Lviv: Logos. 182 p.

Kolodnyi, A. (2003). The national church as a manifestation of national identity: the Ukrainian context. Religious freedom: a scientific yearbook. № 6. S. 21–26.

Kolodnyi, A. (2013). Historiosophy of religion. Kyiv: UARR. 336 p.

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (2020). Religion as an important factor in the national life of Ukrainians. In Contemporary problems of national and cultural identity: the religious dimension. Coll. scien. articles. Poltava: PNPU named by V. Korolenko. Pp. 28–41.

Marynovych, M. (2003). Ukrainian idea and Christianity, or when the colored horses of the apocalypse gallop. Kyiv: Spirit and Letter. 542 p.

Nedavnia, O. (2019). Religious and confessional identity of the UGCC in the context of national interests of Ukrainians. In The State and the Church in the recent history of Ukraine: Coll. scien. articles. Poltava: PNPU named by V. Korolenko. Iss. 7. Pp. 140–148.

Religion and nation in the public life of Ukraine and the world / Ed. L. Fylypovych (2006). Kyiv: Scientific thought. 286 p.

Religious identities in their essence and confessional dimensions: Ukrainian context. Coll. monograph / Ed. A. Kolodnyi, L. Fylypovych, A. Aristova (2021). Kyiv: UARR. 348 p.

Richynskyi, A. (2002). Problems of Ukrainian religious consciousness / Ed. Kolodnyi A., Sagan O. 3rd ed. Ternopil: Ukrmedknyha. 448 p.

Sagan, O. (1996). Ukrainian Orthodoxy: a historiosophical understanding of the phenomenon. Ukrainian religious studies. № 1. Pp. 8-17.

Sagan, O. (2001). National manifestations of Orthodoxy: the Ukrainian aspect. Kyiv: The World of Knowledge. 255 p.

Shevchenko, V. (2008). The role of religion in the identification of the Ukrainian people and the leading trends in church and religious development of modern Ukraine. Religion and society. № 1. Pp. 125–128.

Tytarenko, V. (2019). Religious identity as a problem of modern society. In Kyiv Philosophical Studies: Proceedings of the Scientific Conference / Ed. O. Dodonov. Kyiv: Borys Hrinchenko University of Kyiv. Pp. 161–163.

Yarotskyi, P. (2017). Understanding and formation of national and religious identity of Ukrainians. In State formation and locality of the Church: historical processes and modern realities. Lutsk: VPA. Pp. 307–321.

Yarotskyi, P. (2018). Origins of Ukrainian religious and cultural identity from Kyiv Christianity. In Abrahamic religions in Ukraine in the recognition of pluralism and tolerance as factors in the establishment of religious identity. Halych: National Reserve. Pp. 14–27.

Yelenskyi, V. (2002). Religion after communism (Ukraine in the Central and Eastern European context). Kyiv: NPU named after M. Dragomanova. 420 p.

Завантаження

Опубліковано

– оновлено 26.04.2021

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Концепт «Український світ» як когнітивний ідентифікатор життєвого простору сучасних українців (філософсько-релігієзнавчий аналіз)” (2021) Українське Релігієзнавство, (93), pp. 13–31. doi:10.32420/2021.93.2218.