Наратив Декалогу як цілісний виразник основного принципу формування Єврейського права

Автор(и)

  • Дмитро Франків VOThA

DOI:

https://doi.org/10.32420/2020.90.2118

Ключові слова:

Декалог, принципи єврейського права, єврейське право, біблійне право, виховний принцип, богослів'я, мораль

Анотація

Метою даної статті стало цілісне дослідження феномену наративу Декалогу в його основоположних принципах в контексті богословського розуміння єврейського права. Для цього було використано абстрактно-логічні методи, історико-правовий, феноменологічний, аксіологічний, гносеологічний методи, метод критичного та системного аналізу і метод компаративної теології. В результаті виявлено богословське розуміння основних морально-правових принципів та зведено до єдиного, системотворчого; проведено дослідження кореляції між нормативною та моральною стороною такого наративу. Особливу цінність складає встановлення і виокремлення в означеному контексті базового вихідного принципу, який поставлений в основу як синайського законодавства, так і всього біблійного права. Оскільки зі зміною історичних реалій, яка збіглась в часі з руйнуванням Храму та припиненням жертвоприношень − змінився і закон. Втім, біблійне законодавство мало особливе ідейне значення, воно задавало весь тон та розкривало і формувало основні принципи подальшого розвитку всього єврейського права. Тому в нашому дослідженні ми звернули увагу на головні ідейні особливості біблійних законів, адже в них криється, на нашу думку, основна формотворча суть, і лише зрозумівши її − зможемо зрозуміти саме єврейське право. Разом з тим феномен права, а тим більше єврейського права − один з найкращих регуляторів і виразників виховного принципу, який покликаний виховати людину в любові. Звичайно, до цього покликана моральність і вона мала би мати перевагу над всім іншим, але правова частина не має бути ігнорована. Право повинно виступати як соціально справедливий, інтегративний, фундаментальний, загальнообов’язковий, найефективніший, найавторитетніший регулятор. Тому проблема поєднання правових принципів і моральних заповідей для біблійного права не стояла в принципі. Початково значна частина прийнятих правових норм носила характер моральних приписів, підтверджених і виражених законом. Такий перехід, перетікання від моралі до закону та тісний взаємозв'язок між ними складають одне нерозривне ціле. І окрім Галахи, що відповідала за юридичний аспект (перехід від моралі до закону), існували і писання пророків, завданням яких було висвітлити перехід від закону до моралі, бо якраз саме мораль − ось суть всього, ось справжній сенс існування правового вираження такого виховного принципу. Таким чином основний виховний принцип Декалогу зокрема і біблійного права загалом полягав у тому, щоб виховати високоморальну людину, яка має обмежувальні приписи, які б не дозволяли впасти в беззаконня (морально-правове), і заповіді формотворчі, які би дозволяли людині виховуватись в напрямку пошуку Бога і стабілізуватись в богоподібному стані, заповіданому самим Богом через Мойсея. В цьому і полягає суть Декалогу і єврейського права. Виховний принцип, як основний і результативний, хоч і не такий звичний для сучасного розуміння природи права, є саме тим принципом, який закладався як в основу Декалогу, так і в основу всього єврейського права, принаймні в його біблійну частину.

Посилання

Clooney Francis X., SJ. (2010). Comparative Theology: Deep Learning Across Religious Borders. Wiley-Blackwell. 194 p.

Johnson Р. (1988). A History of the Jews. NY: Harper Perennia. 656 p.

Barenboim P.D. (2012). The biblical moment of the philosophy of law. Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 101–166.

Bart R. (1994). Selected works: Semiotics. Poetics. Moscow, 615 p.

Varyas M. Yu. (2001). A short course in church law. Moscow: MZ Press, 128 p.

Gadamer H.-G. (1988). Truth and method. Fundamentals of philosophical hermeneutics. Moscow, 704 p.

Count V.G. (2012). The Pentateuch of Moses in the History of Law and Jurisprudence. Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 31–47.

Grusheva A.G. (2016). To the question of the views of ancient authors on the history of the Jews. Jews of Europe and the Middle East: tradition and modernity. History, languages, literature. Materials of the international scientific conference, April 17. St. Petersburg: Petersburg Institute of Jewish Studies., S. 40–49.

Huseynov A.A. (2012). The Decalogue of Moses: The Canon of Justice. Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 47–70.

Enikeev A.A. (2018). From hermeneutics to text philosophy: The logic of the development of linguistic philosophy of the 20th century. Society: philosophy, history, culture. No. 3. P. 9–12.

Zaprometova O.M. (2012). The uprising of Bar Kochba in the light of the messianic aspirations of Judaism during the Second Temple. Scientific works on Judaica. Materials of the XIX International Annual Conference on Judaica. Volume 2. Moscow: Center "Sefer" (Academic series.), Pp. 110–134.

Zezyulin Y. (2012). The Sabbath sanctification rules in the Dead Sea scrolls and in Jewish tradition. Scientific works on Judaica. Materials of the XIX International Annual Conference on Judaica. Volume 2. Moscow: Sefer Center (Academic Series.), Pp. 71–84.

Lapaeva V.V. (2012). Correlation of law and morality as a philosophical and legal problem. Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 468–484.

Mikhailova L. B. (2013). Religious traditions of the world: Judaism, Christianity, Islam. Moscow: Moscow State Pedagogical University, 288 p.

Patsurkivsky P. S. (2000). Integrated Law in System Methods of Legal Law. Science Bulletin of the Chernivtsi University: Zbirnik Sciences. prats. Vip. 75. Chernivtsi: ChDU, S. 10-19.

Polonsky P. (2015). Jewish view of Christianity: Two thousand years together. Moscow: Scribes, 304 p.

Wright K. (2010). An eye for an eye. Ethics of the Old Testament. Cherkasy: Colloquium, 536 p.

Rashkovsky B. (2012). Biblical ray: (instead of introduction). Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 11–31.

Sorokin V. (2012). Torah: legal space and spiritual space. Philosophy of Law of the Pentateuch. Moscow: LUM Publishing House, pp. 178–220.

Tantlevsky I. (2005). History of Israel and Judea before the destruction of the first Temple. SPb.: Publishing House of St. Petersburg. University, 402 s.

Chicherin B.N. (2011). Philosophy of Law: Monograph. M .: Direct Media, 557 p.

Завантаження

Опубліковано

31.03.2020

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Наратив Декалогу як цілісний виразник основного принципу формування Єврейського права” (2020) Українське Релігієзнавство, (90), pp. 52–70. doi:10.32420/2020.90.2118.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>