Між етнічним партикуляризмом та інтернаціональним універсалізмом: досвід української діаспори ХХ ст. (за працями Ю.Мулика-Луцика)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32420/2019.89.1418

Ключові слова:

українська діаспора, Ю.Мулик-Луцик, етнічний партикуляризм, інтернаціональний універсалізм

Анотація

Стаття базована на аналізі праць відомого українського мислителя з Канади Юрія Мулика-Луцика, який в середині ХХ ст. глибоко осмислював стан української діаспори, її пошуки стратегії свого розвитку за кордоном в межах етнічного партикуляризму та інтернаціональним універсалізмом. Думки вченого не втратили своєї актуальності і нині, оскільки нові хвилі міграції ставлять перед українцями ті ж самі питання: чи зберегтися як національна спільнота серед багатоетнічного і мультикультурного світу чи розчинитися в ньому. Особливо це гостро переживають ті, які опиняються за межами України, мігранти, діаспорчани, чиї діти-внуки давно втратили зв’язок із історичною батьківщиною і є частиною інших багатонаціональних держав.

Основна проблема тогочасних мігрантів і діаспорчан, на думку Мулика-Луцика, була в тому, що вони не розрізняли етнічний партикуляризм і міжетнічний універсалізм, ототожнюючи, або підмінюючи один одним. Це призводило до радикальної однобокості: українська людина плекала в собі або одне, або інше. Основна причина такого дисбалансу бачилася мислителем в тому, що українці світоглядно не були готові до міграції. Вони не встигли усвідомити своєї етнічної окремішності, своєї унікальності, як попали в жорнова універсалізму, що привело їх до "духовного волокитства, циганства". Замість зустрічі з інокультурними світами українці пережили культурну травму. Подолати останню можна шляхом усвідомлення рівнопокладеності універсального і специфічного, загальнолюдського і етнічного, які є двома "природними прикметами одного й того". Українець має зрозуміти, що він є людиною (це універсальне), бо в ньому є такі фізичні й духові прикмети, що є спільні всім людям; водночас він є членом даної етнічної спільноти (це є специфічне, партикулярне), бо в ньому є такі прикмети, яких немає й бути не може в інших етнічних спільнот (мова, історія, культура, ідеологія. Хоч універсальне й специфічне — це протилежні одна до одної прикмети, однак в людині вони існують у поєднанні і як фізична неподільна єдність, і як духовна.

Ю.Мулик-Луцик усвідомлював, що інтеграція в багатовимірний простір, часом такий чужий, але який потрібно зробити дружнім (домашнім) для себе, є дуже непростою. Він наполягав на плеканні в собі одночасно і національного, і загальнолюдського, де б партикулярне утверджувалось через універсальне, а універсальне проявлялося в партикулярному.

Врешті мислитель закликав: якщо етнічна спільнота збагне, в чому полягає сутність її етнізму, тобто збагне тайну зв'язку між етнічним змістом і етнічною формою й пізнає абсолютні, природні межі етнізму, в які не вільно штучно, нелегально, протиприродно, контрабандою вводити універсалізм; і якщо етнічна спільнота при тому збагне сутність свого універсалізму (загальнолюдськості), тобто збагне тайну зв'язку між загальнолюдським змістом і загальнолюдською формою, і пізнає абсолютні, природні межі загальнолюдського, в які не вільно штучно, нелегально, протиприродно, контрабандою вводити етнізм, то тоді і тільки тоді етнічна спільнота взагалі й кожна її складова одиниця зокрема становитиме єдність на природних основах — національну єдність.

Знання досвіду, який отримала українська діаспори в Канаді, може стати в нагоді тим, хто збирається мігрувати в інші країни та інші культурні світи.

Посилання

Kolodnyi, A. (2017). The Religious life of Ukraine in the Personalities of its Leaders and Researchers. Kyiv: Interservice.

Kryvda, N. Y. (2005). The quest for collective identity preservation: the post-war Ukrainian diaspora. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Philosophy. Political Science, 73/75, 86-90.

Kryvda, N. Y. (2008). The Ukrainian Diaspora: The Experience of Cultural Formation. Kyiv: Academy Academy.

Mulyk-Lutsyk, Y. (1984). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume One. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Mulyk-Lutsyk, Y. (1985). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume Two. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Mulyk-Lutsyk, Y. (1987). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume Three. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Mulyk-Lutsyk, Y. (1989). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume Four. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Mulyk-Lutsyk, Y. (1991). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume Five. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Mulyk-Lutsyk, Y. (1992). History of the Ukrainian Greek Orthodox Church in Canada. Volume Six. Winnipeg: Ecclesia Publishing Union

Religion in the History and Spirituality of Ukrainians. Selected Works of Yuriy Mulyk-Lutsyk (2019). Editor prof. A.M. Kolodnyi. Kyiv: UARR.

Yarmusch, St. (2013). Professors Ivan Vlasovsky and Yuri Mulyk-Lutsyk: Life and Creativity. In Religion and the Church in the History of the Ukrainian Diaspora (pp.874-881). Kyiv: UARR.

Завантаження

Опубліковано

10.12.2019

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Між етнічним партикуляризмом та інтернаціональним універсалізмом: досвід української діаспори ХХ ст. (за працями Ю.Мулика-Луцика)” (2019) Українське Релігієзнавство, (89), pp. 62–77. doi:10.32420/2019.89.1418.