Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних світоглядів. ТИТАРЕНКО В.В. (Київ). Проблема майбутнього в філософсько-релігієзнавчому дискурсі: методологічний аспект.
Read More
Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана Огієнка (митрополита Іларіона). Розділ другий. ЗНАЧИМІ ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА. 2.1. Тимофій Зінкевич (Луцьк). Громадянська релігія у світлі порівняльного аналізу. 2.2. Михайло Мурашкін (Дніпро). Бог в релігійному житті людини.
Read More
І. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ 1.1 А.КОЛОДНИЙ (Київ). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ НАУКИ УКРАЇНИ. Думки до 25-річчя українського академічного релігієзнавства 1.2 Десятитомник «ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ». Інформація.
Read More
Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності 2. Оксана ГОРКУША, Людмила ФИЛИПОВИЧ (Київ). Геополітичний україно- російський конфлікт: реакція українських церков
Read More
ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити на трансформації віро повчального елементу релігійної свідомості (О.Горкуша). 2. Емоційно-почуттєва складова релігійного феномену (О.Бучма). 3. Культово-обрядова сфера релігії: природа та закономірності постання (В.Шевченко).
Read More
ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах та формах вияву повсякденності 2. Тимофій ЗІНКЕВИЧ (Луцьк). Начала і сутність громадянської релігії 3. Сергій ПРИСУХІН (Київ). Діалог релігії та науки: аспект дослідження в працях Івана Павла ІІ
Read More
Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І АТЕЇЗМ 1. Актуальні проблеми української релігієзнавчої науки. До 25-тиліття Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (А. Колодний) 2. Методологічні проблеми вивчення історії українського релігієзнавства (Дм. Горєвой) 3. Науковий атеїзм як культурна система (О. Панич)
Read More
Розділ перший. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ і БОГОСЛІВ’Я Борейко Ю. (Луцьк). Структури повсякденності в конструюванні релігійної ідентичності. Кулагіна-Стадніченко Г. (Київ). Індивідуальна релігійність віруючого у її предметному полі та об’єктивних виявах. Борисова О. (Луганськ–Харків). Від теологічної парадигми історичного процесу в космографії до створення основ соціальної антропології у філософії арабського середньовіччя:  геніальний прорив і цивілізаційна зупинка.
Read More
Вітальні слова: – Попович Мирослав Володимирович, академік, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України – Архієпископ Томас Е. Галліксон, Апостольский Нунцій в Україні – Блаженніший Любомир, кардинал Гузар І. Сутнісна характеристика релігійних процесів: світовий і український вимір П. Саух. Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модернізму
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.