Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І АТЕЇЗМ 1. Актуальні проблеми української релігієзнавчої науки. До 25-тиліття Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ (А. Колодний) 2. Методологічні проблеми вивчення історії українського релігієзнавства (Дм. Горєвой) 3. Науковий атеїзм як культурна система (О. Панич)
Read More
Розділ перший. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ і БОГОСЛІВ’Я Борейко Ю. (Луцьк). Структури повсякденності в конструюванні релігійної ідентичності. Кулагіна-Стадніченко Г. (Київ). Індивідуальна релігійність віруючого у її предметному полі та об’єктивних виявах. Борисова О. (Луганськ–Харків). Від теологічної парадигми історичного процесу в космографії до створення основ соціальної антропології у філософії арабського середньовіччя:  геніальний прорив і цивілізаційна зупинка.
Read More
Вітальні слова: – Попович Мирослав Володимирович, академік, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України – Архієпископ Томас Е. Галліксон, Апостольский Нунцій в Україні – Блаженніший Любомир, кардинал Гузар І. Сутнісна характеристика релігійних процесів: світовий і український вимір П. Саух. Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модернізму
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.