І. ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ Гаюк І.Дослідження Вірменського християнства: нові методологічні підходи. Стоколос Н. Спроба етноконфесійної трансформації православ’я у Польщі (1923-1939 рр.). Богачевська І. Католицьке аджорнаменто – вияв часу. Кулагіна Г. Духовність і її християнська експлікація. 
Read More
І. ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ Вальчук А.Відображення філософської проблеми життя, смерті та безсмертя в давньоукраїнському язичництві. Саган О. Соціальна доктрина Російського православ’я: чи буде два кроки назад? 
Read More
І. ФІЛОСОФІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ Соловйов В.Проблема класифікації релігій у релігієзнавстві. Гарін В. Міф і міфологія. Ятченко В. Метафізичні виміри процесу переходу від міфу до казки. Жаловага А. Антропологічні аспекти сучасного протестантського проповідування (наслідки контент-аналізу). 
Read More
І. ФІЛОСОФІЯ, ІСТОРІЯ ТА СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ Бичатін С.Релігія як природний продукт несвідомого. Капранов С. Релігійно-філософська культура раннього Хейану. Хоффманн Х. Тадеуш Зелінський і Ріхард Гансинець як дослідники античних релігій. Ятченко В. Про роль соціальних чинників у формуванні давньоукраїнської міфології. 
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.