Вітальні слова:

– Попович Мирослав Володимирович, академік, директор Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України
– Архієпископ Томас Е. Галліксон, Апостольский Нунцій в Україні
– Блаженніший Любомир, кардинал Гузар

І. Сутнісна характеристика релігійних процесів: світовий і український вимір

 1. П. Саух. Між церковною доктриною і досвідом живої віри. Філософія сучасного католицького модернізму
 2. П. Яроцький. Проблеми Церкви й світу в рефлексіях Папи Франциска
 3. М. Бабій. Релігійний фактор і сучасний соціум у контексті змін соціальної парадигми Римо-католицької Церкви
 4. О. Горкуша, Л. Филипович. Революція Гідності як об’єднуючий чинник українських конфесій і специфічний вияв екуменізму
 5. С. Широкорадюк. Сучасні тенденції розвитку Римо-католицької Церкви на Сході України
 6. О. Петрів. Сіль землі і світло для світу: профетична роль об’єднаної української релігійної спільноти в новітній історії України
 7. А. Колодний. Християнство в його виявах і сьогочасних проблемах (за Іваном Ортинським)
 8. О. Шепетяк. Антропологічна парадигма сучасного католицького богослов’я
 9. А. Арістова. Християни як дискриміновані меншини в сучасному світі: нове повернення старої історії

ІІ. Українська християнськість в історії і змінних традиціях

 1. Є. Харьковщенко. Софійність і філософізація богослов’я Київського християнства
 2. Б. Боднарюк. Західні місіонери на теренах України в епоху Середньовіччя: релігійні, культурні, дипломатичні контакти
 3. Д. Сенів. Устремління до єдності й усамостійнення Української християнської церкви
 4. М. Шкрібляк. Вплив європейського потридентського гуманізму на формування ренесансного світогляду українців
 5. О. Буравський, І. Власюк. Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні на Білорусі в другій половині ХІХ ст.
 6. Р. Шеретюк. Трансформація культової практики Греко-уніатської церкви на теренах Правобережної України напередодні її інкорпорації до складу російського православ’я
 7. Н. Стоколос. Російсько-православне «очищення обрядів» Греко-уніатської церкви та його трагічні наслідки для русинів-українців Холмщини і Південного Підляшшя
 8. У. Безпалько. Греко-католицька Церква в Східній Галичині на початку ХХ ст.: особливості духовно-культурної ідентичності крізь призму унійної діяльності Л. Федорова
 9. Е. Бистрицька. Радянсько-ватиканське протистояння: конфлікт парадигми цінностей
 10. О. Гура. Діяльність світських організацій католиків в УРСР наприкінці 1940-их – 1950-их рр.
 11. Я. Стоцький. Державна політика скасування мережі Римо-католицької церкви в Галицькому регіоні (1944–1964 рр.)
 12. Т. Дідух. Особливості конфесійного життя Римо-католицької церкви в західних областях України у 1953–1958 рр.
 13. О. Задоянчук. Особливості адаптації сучасного православ’я до модернізаційних процесів в Україні
 14. Р. Сітарчук. Деякі аспекти історії адвентизму на Полтавщині початку ХХ ст.
 15. В. Мишков. Особливості релігійної практики сучасного українського старообрядництва
 16. Ю. Кришталь. Нетрадиційна релігійність в Україні у другій половині ХХ-початку ХХІ століття: проблема ідентифікації та класифікації
 17. Г. Филипович. Церкви української діаспори в пошуках культурних кодів до нової генерації емігрантів з України

ІІІ. Шляхи порозуміння християнства зі сучасним світом: антропологічна парадигма й становлення громадянського суспільства

 1. П. Павленко. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст
 2. Г. Кулагіна-Стадніченко. Антропологічні виміри індивідуальної релігійності православного віруючого у реаліях сьогодення
 3. В. Титаренко. Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства: український контекст
 4. Т. Гаврилюк. Антропологічні акценти в енцикліці Папи Франциска «Lumen fidei» – «Світло віри»
 5. О. Лавринович. Релігійні організації як чинник формування громадянського суспільства в Україні
 6. О. Яроцька. Антропоцентризм і теоцентризм як різновекторні смисложиттєві парадигми сучасного буття Католицької церкви (сакрально-секулярна реверсія)
 7. С. Волобуєва. Девіантні явища у церковному середовищі: становлення громадянського суспільства
 8. Н. Петришин. Гідність людського життя в концепції Католицької церкви
 9. В. Мороз. Вчення УГКЦ про вибори влади як шлях до суспільних змін
 10. С. Присухін. Суспільний мир як цінність і принцип «культури життя» (у світлі праць св. Івана Павла ІІ)
 11. М. Черенков. Украинские протестанты и католики: «дело Экмана» и «фактор Майдана»
 12. М. Паращевін. Відмінності ціннісних орієнтацій православних і греко-католицьких віруючих України (дані соціологічних досліджень)
 13. О. Бучма. Релігія, право, громадянське суспільство: рецепція в українських реаліях
 14. О. Гудзенко-Александрук. Міфо-символічна інтерпретація духовної реальності у християнській традиції та моральне зростання особистості віруючого
 15. Ю. Вільховий. Феномен «громадянська релігія» у верифікації української і світової наукової думки

IV. Включення різноманітних конфесійних чинників у сферу суспільного буття

 1. В. Климов. Наука і релігія: деякі аспекти сучасного дискурсу про відносини традиційних опонентів
 2. В. Докаш. Протестантський модернізм: історія, форми вияву в умовах глобалізації та інкультурації українського суспільства
 3. О. Мельник. «Перший і третій Рим» в контексті ідеології «Русского мира» і верифікації сучасного Ватикану
 4. Д. Чувашова. Уявлення про нечисту силу в православ’і і католицизмі
 5. Л. Шугаєва. Особливості єретичних рухів в католицькій і православній традиціях
 6. І. Булига. Православно-католицькі відносини в контексті колективної пам’яті сучасного Волинського краю
 7. Ю. Коваленко. Публічна теологія або богословствування в контексті суспільно-політичних процесів у сучасній Україні
 8. А. Юраш. Другий Ватиканський Собор як виклик і спонука для розвитку богословсько-еклезіальних традицій християнського Сходу
 9. О. Данилюк. Особливості євангелізаційно-місіонерської діяльності римо-католицьких чернечих орденів у Києво-Житомирській дієцезії
 10. О. Недавня. Особливості сучасного перебігу інституалізаційних процесів у спільнотах богопосвяченого життя Української греко-католицької церкви
 11. І. Гур’янова. Екзистенційні пошуки віруючих баптистів в умовах сучасних суспільних трансформацій
 12. М. Тепленко. Влияние духовного наследия святого Бенедикта на формирование мировоззрения современного человека
 13. І. Остащук. «Ефект Франциска» у церкві та поза нею
 14. О. Іценко. Релігійно-філософські погляди митрополита Алексія (Громадського) на католицизм
 15. Ж. Дем’яненко. Тлумачення тероризму в релігійному аспекті

Автори статей і текстів.

Переглянути Журнал.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More
УР №80 [2016]
0

І. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО УКРАЇНИ 1.1 А.КОЛОДНИЙ (Київ). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ НАУКИ УКРАЇНИ. Думки до 25-річчя українського академічного ...
Read More
УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Show Buttons
Hide Buttons
Translate »

Дякую!

Тепер редактори знають.