Тематичний випуск «Релігійні процеси в перспективі їх виявів»

Вступ. Природа релігійних процесів сучасності (А.Колодний, Л.Филипович)

Розділ І. ПЕРСПЕКТИВИ КОНФЕСІЙНОГО БУТТЯ

 1. Кордони країн і кордони релігій (П.Яроцький).
 2. Утопія єдиного християнства і Єдиної Християнської Церкви (П.Павленко).  
 3. Православ’я в перспективах світового екуменізму (В.Шевченко).
 4. Інституалізація і множинність центрів ісламу в Україні (Д.Шестопалець).
 5. Політичний іслам у його трансформаціях і майбутті (А.Арістова).
 6. Неорелігійні процеси в контексті світового релігійного розвитку (Л.Филипович).

Розділ ІІ. ЕТНІЧНИЙ ФАКТОР РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 1. Релігія в контексті формування етнонаціональної свідомості (В.Докаш).
 2. Доля української ідентичності в умовах поліконфесійного світу (О.Недавня).
 3. Функціональна природа етнорелігійних стереотипів на українських теренах (Л.Филипович).
 4. Релігія – складова етнічної самоідентифікацїї (І.Гаюк).
 5. Міжконфесійний та внутрішньоцерковний перерозподіл віруючих в Україні (Г.Кулагіна-Стадніченко).
 6. Масова християнськість українців у її виявах і перспективі (Н.Гаврілова).
 7. Національне та релігійне в сучасному ісламському традиціоналізмі (М.Якубович).

Розділ ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ ЗМІН РЕЛІГІЙНО-ДУХОВНОГО ФЕНОМЕНУ

 1. Майбуття релігії як духовного феномену (В.Титаренко).
 2. Екуменічний діалог як шлях до єдності християн (Ю.Недзельська).
 3. Перспективи синтезу науки та релігії (О.Горкуша).
 4. Фундаменталізація релігії як основа її самозбереження (Л.Филипович).
 5. Ісламський традиціоналізм за умов процесів глобалізації (М.Якубович).
 6. Моральні засади релігій як потенційна можливість їхнього зближення (В.Шевченко).
 7. Тотальнізація інституційної релігійності (П.Павленко).
 8. Громадянська релігія як витвір процесу огромадянення суспільства (А.Колодний).
 9. Секуляризація, десакралізація та десекуляризація в сучасному світі (В.Єленський).
 10. Атеїзм у духовному світі сучасності (В.Климов).

Розділ ІV. РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПРИРОДИ РЕЛІГІЇ

 1. Конвергентні процеси в релігійному житті нашого часу (Е.Мартинюк, О.Никитченко).
 2. Політичні детермінанти релігійних процесів і конфліктів (А.Арістова).
 3. Християнські чинники в долі демократії (М.Черенков).
 4. Зміни державно-конфесійних відносин в їх сучасному світовому досвіді (М.Бабій).
 5. Толерантність міжрелігійних відносин в її досвіді, проблемах і перспективі (В.Климов).
 6. Екологічне вчення і практика Церков та релігійних організацій України (О.Саган).
 7. Соціалізація католицької релігії як умова її збереження (П.Яроцький).
 8. Глобалізація в контексті процесів десекуляризації світу (В.Єленський).
 9. Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму (А.Арістова).
 10. Розділ V.
 11. КОНФЕСІЙНЕ БАЧЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ СУЧАСНОСТІ
 12. Католицька Церква змінюється (І.Шевців).
 13. Церква як берегиня українства в діаспорі (І.Шевців).
 14. Національна єдність і проблематичність церковного єднання (С.Ярмусь).
 15. Доля Православ’я України (С.Ярмусь).

Післяслово. Проблеми релігійного життя України (А.Колодний).

Переглянути Журнал

You may also like

УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More
УР №78 [2016]
0

ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити ...
Read More
УР №77 [2016]
0

ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах ...
Read More
Show Buttons
Hide Buttons