Колодний А.Релігієзнавство демократичної України.
І. ТЕОРЕТИЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

 • Свистунов С.Глобалізація і міжконфесійні комунікації.
 • Бучма О. Особа в системі релігійної діяльності.
 • Павленко П. До питання про ад і пекло.
 • Богачевська І. Методологічні аспекти побудови семіотичної моделі релігії. 
 • Кулагіна Г. Джерела релігійного синкретизму християнства.
 • Кірюхін Д. Методологія наукового вивчення релігії в умовах некласичної раціональності.

ІІ. КОНФЕСІЙНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО

 • Яроцький П. Особливості розвитку соціального вчення католицизму.
 • Филипович Л.Нетрадиційна релігійність і процеси національної ідентифікації в сучасній Україні.
 • Климов В. Українські православні монастирі як чинник національної історії.
 • Саган О. Основні тенденції розвитку Православної церкви післявоєнної України (1945-1988 рр.).

IІІ. СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

 • Бабій М. Правове регулювання діяльності релігійних меншин в Україні в контексті вимог міжнародного права.
 • Єленський В. Проблеми дослідження детермінації та еволюції міжцерковних конфліктів (на прикладі православно-греко-католицького конфлікту в Україні кінця ХХ – початку ХХІ ст.
 • Недавня О. Візит Папи в Україну як тест на інтегративний потенціал християнських церков.

ІV. ІНФОРМАЦІЇ

 • Наукова продукція книжкової форми Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України 1996-2001 років.

V. SUMMARY

РЕДАКЦІЯ ПОВІДОМЛЯЄ

Переглянути Журнал

You may also like

УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More
УР №78 [2016]
0

ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити ...
Read More
УР №77 [2016]
0

ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах ...
Read More
Show Buttons
Hide Buttons