ЗМІСТ

І. НАУКОВІ ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

 • Колодний А.Релігієзнавство і теологія
 • Надтока Г.Діяльність православної місії в Україні на замі ХІХ-ХХ століть
 • Кондратик Л.Релігія в творчому спадку В.Липинського
 • Стадник М.Догма, її поняття та генеза в християнстві
 • Звонок Н.Орієнтація на релігійні цінності серед духовних устремлінь людини
 • Московчук А.Морально-етичний потенціал декалогу
 • Недавня О.Церква як чинник самовизначення нації в культурно-цивілізаційному оточенні
 • Верещагіна Н.Славетна Київська святиня – чудотворна ікона Миколи Мокрого та її місце в східнослов’янській культурі
 • Сергійко В.Проблеми розвитку соціального вчення католицизму
 • Фатюшина Н.Образ бога-громовержця Перуна в язичницькому світогляді давньої Русі
 • Гурська Л.Вплив православних братств на формування духовної культури в Україні

ІІ. НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧЕВІ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

 • Филипович Л.Етнологія релігії
 • Гудима А.Використання краєзнавчого матеріалу в курсі “Релігієзнавство”

III. ІНФОРМАЦІЇ

 • Релігійне життя України 1998 року в цифрах (А.Колодний)
 • Наукова конференція “Християнство і культура” (А.Гудима)

IV. SUMMARY

Переглянути Журнал.

You may also like

УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More
УР №78 [2016]
0

ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити ...
Read More
УР №77 [2016]
0

ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Show Buttons
Hide Buttons