ЗМІСТ

І. НАУКОВІ ДОПОВІДІ І ПОВІДОМЛЕННЯ

 • С.Головащенко, П.Косуха.Матеріали до історії євангельсько-баптистського руху в Україні.
 • Д.Ляхович.Екологічно-етична повинність.
 • Т.Длінна.Деякі етнопсихологічні аспекти української релігійності.
 • В.Патерикіна.Богомильство, його ідейні витоки та особливості поширенная.
 • Н.Марченко.Християнські видання для дітей в Українi (1917 – 1929).

ІI. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІї

 • Орієнталізм в контексті української ментальності.Матеріал підготувала Л.Филипович.
 • Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі відродження України.Матеріал підготував О.Саган
 • Релігія і церква в постсоціалістичних країнах.Матеріал підготував М.Бабій

ІІІ. ІНФОРМАЦІЇ

 • Програма кандидатського мінімуму із спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство. Соціологія релігії.
 • Історія релігії.
 • В спеціалізованій раді Д 01.25.05
 • Львівський Музей історії релігії.

ІV. ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ, РЕЛІГІї І ПЕРЕКОНАНЬ

 • Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань, проголошена Генеральною Асамблеєю ООН.
 • Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва в Європі (15 січня 1989 р.)

SUMMARY

Переглянути Журнал.

You may also like

УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More
УР №78 [2016]
0

ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити ...
Read More
УР №77 [2016]
0

ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Show Buttons
Hide Buttons