ЗМІСТ

І. НАУКОВІ ДОПОВІДІ

 • А. КОЛОДНИЙ.Українське релігієзнавство: стан і перспективи.
 • О. САГАН.Українське православ”я: історіософське осмислення феномену.
 • М.БАБІЙ, О.КАРАГОДІНА, А.КОЛОДНИЙ, П.КОСУХА, Л.ФИЛИПОВИЧ.Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні.

ІІ. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІї. КРУГЛІ СТОЛИ. КОЛОКВІУМИ

 • “Українське православ”я: особливості, історія, сучасність”Матеріал підготував О.САГАН
 • “Протестантизм в українському соціокультурному контексті”.Матеріал підготував П.КОСУХА
 • “Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу”.Матеріали підготували А.ГУДИМА і Б.ХАВАРІВСЬКИЙ
 • “Релігія в контексті суспільних і духовних реалій сьогодення”.Матеріал підготував П.ЯРОЦЬКИЙ
 • “Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України”.Матеріал підготував В.ЖУКОВСЬКИЙ
 • “Рідновірство: витоки, течії, тенденції”.Матеріал підготував А.КОЛОДНИЙ
 • “Свобода релігії: проблеми практичної реалізації”.Матеріал підготував М.БАБІЙ

ІІІ. ІНФОРМАЦІЇ

 • Почесні наукові співробітники ВР Інституту філософії НАН України.
 • Українська Асоціація Релігієзнавців.
 • Центр релігієзнавчих консультацій і експертиз УАР.
 • Міжнародні зв”язки УАР та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України.
 • Спеціалізована Вчена Рада з релігієзнавства.
 • Секція релігієзнавства у товаристві “Знання” України.
 • Релігійна карта України
 • Наукові конференції, круглі столи, колоквіуми 1996 р.
 • Десятитомник з історії релігії в Україні.
 • Концепція релігієзнавчої освіти в Україні.

IV. В ОСЕРЕДКАХ І ГРУПАХ УАР

 • Тернопільський осередок УАР
 • Севастопольська група релігієзнавців

SUMMARY

Переглянути Журнал.

You may also like

УР №79 [2016]
0

Розділ 1. Філософія релігії 1. Віта ТИТАРЕНКО (Київ). Плюралізація релігії як наслідок диференціації суспільства в утопіях і реальності ...
Read More
УР №78 [2016]
0

ВСТУП. Релігія в її сутності і структурі (А.Колодний). Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТАХ. 1. Суспільні запити ...
Read More
УР №77 [2016]
0

ВСТУП. Трагічна доля успішного академічного релігієзнавства України Розділ перший. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ТЕОЛОГІЯ. 1. Юрій БОРЕЙКО (Луцьк). Релігія в структурах ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Show Buttons
Hide Buttons