Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців
і Відділення релігієзнавства Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
затверджений ДАК України як періодичне наукове фахове видання
за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство
за профілем «філософські науки», «історичні науки» та «соціологічні науки»

Show Buttons
Hide Buttons